Calendarul privind desfășurarea și organizarea alegerilor pentru membri în Consiliul Facultății – locuri rămase vacante – și Director de Departament la Facultatea de Inginerie

Calendarul privind desfășurarea și organizarea alegerilor pentru membri în Consiliul Facultății – locuri rămase vacante – și Director de Departament la Facultatea de Inginerie