INFORMARE DECLARATII DE AVERE

INFORMARE DECLARATII DE AVERE

Declaraţii de avere și interese

 

ACTE NORMATIVE

 

FORMULARE

 

IMPORTANT: Conform Legii 105/2020 pentru completarea L 176/2010 și a Ordinului ANI nr. 96 din 04.01.2021, se va trece la digitalizarea procedurii de depunere a declarațiilor, astfel:

1) În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021 – declarațiile de avere și de interese vor putea fi transmise alegând una dintre următoarele modalități:

–  Varianta clasică (declarațiile vor fi transmise Agenției Naționale de Integritate de către persoana responsabilă (PR) cu atribuții specifice în ceea ce privește declarațiile de avere și de interese de la nivelul fiecărei entități prevăzute de Legea nr. 176/2010, în copie certificată „conform cu originalul)”;

– Varianta digitală (declarațiile vor fi completate electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, și vor fi remise ANI utilizând procedura de transmitere la distanță, prin intermediul unui modul care va fi pus la dispoziția deponenților („e-DAI”), disponibil pe pagina de Internet a Agenției. În cazul în care deponentul nu deține încă o semnătură electronică calificată, acesta poate, doar pe parcursul anului 2021, completa și transmite declarațiile prin modulul e-DAI, semnate olograf.

2)  Începând cu data de 01 ianuarie 2022 – declarațiile de avere și de interese vor putea fi transmise exclusiv prin modulul e-DAI, certificate cu semnătură electronică calificată.

Accesul la modulul „e-DAI” prin accesarea adresa: https://dai.integritate.eu/index