Departamentul de Cercetare si Dezvoltare

Prezentare

Proiecte / Colaborări

LIFE10 ENV/RO/000729 – Noi materiale de construcții obținute prin reciclarea eco-sustenabilă a deșeurilor industriale, EcoWASTES

Proiectul îşi propune să stabilească noi modalităţi de valorificare a deşeurilor generate de industria energetică (cenuşi de termocentrală), extractivă (şlamuri de foraj petrolier) şi metalurgică (zguri de elaborare şi turnare a metalelor) – unele fără utilizare în prezent pe plan european şi chiar la nivel mondial.

Reviste / Jurnale

Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu ofera o activitate de cercetare bogata concretizata, printre altele, in Analele UCB (cu 5 serii: Inginerie, Economie, Litere si Stiinte Sociale, Mens Sana si Stiinte ale Educatiei) si in 2 jurnale (Revista de mecanică / Mechanical Journal si Revista de matematică / Mathematical Journal)

Editura Academica Brancusi din Targu Jiu

Editura „Academica Brâncuşi” este un compartiment distinct în cadrul Serviciului Editură, Biblioteci, Multiplicare şi funcţionează ca structură profesională specifică, fără personalitate juridică în cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Editura a fost înfiinţată în anul 2002 şi printr-o activitate editorială însemnată, an de an, a fost acreditată de CNCSIS în februarie 2007, an în care a primit codul 255, fiind înscrisă astfel în Lista Editurilor recunoscute CNCSIS.

Legislatie

Activitatea de cercetare ştiinţificã este o componentă de bază a misiunii universităţii şi a activităţii academice desfăşurate de cadrele didactice din cadrul Universităţii “Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu. Obiectivele strategice generale ale Universităţii “Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu în domeniul cercetării ştiinţifice sunt următoarele:

Competitii

Fonduri structurale

 1. Anunt privind scoaterea la concurs public a posturilor disponibile in cadrul proiectului cu titlul: „DIASPORA ÎNTREPRINZĂTOARE”, POCU/89/3.7/107604 Descarca fisier
 2. 09-10-2017  Rezultat: Descarca fisier
 3. Anunt privind scoaterea la concurs public a posturilor disponibile in cadrul programului/proiectului ERASMUS+, cod de identificare 2016-1-RO01-KA103-023581 Descarca fisier
 4. Anunt privind scoaterea la concurs public a posturilor disponibile in cadrul programului/proiectului ERASMUS+, cod de identificare 2015-1-RO01-KA103-01920 Descarca fisier
  • Rezultat: Anunt concurs public a posturilor disponibile in cadrul programului/proiectului ERASMUS+, cod de identificare 2015-1-RO01-KA103-01920 Descarca fisier
 5. Anunt privind scoaterea la concurs public a posturilor disponibile in cadrul proiectului POSDRU ID 140799 cu titlul „Instrumente inovative de predare invatare pentru studentii si masteranzii din domeniul financiar-bancar”
  Descarca fisier
 6. Anunt selectie profesori titulari curs si asistenti formatori – disciplina D2.2. in cadrul proiectului POSDRU „Retea de formare continua a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentatia virtuala si web 2.0 in aria curriculara Matematica si stiinte ale naturii (ProWeb)” ID 1.3/157/S/141587 Descarca fisier
 7. Anunt selectie responsabil practica in cadrul proiectului POSDRU „Construieste-ti o cariera de succes!” ID 136675 Descarca fisier
  • Rezultat: Anunt selectie responsabil practica in cadrul proiectului POSDRU ID 136675: Descarca fisier
 8. Anunt selectie asistenti formatori in cadrul proiectului POSDRU „Retea de formare continua a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentatia virtuala si web 2.0 in aria curriculara Matematica si stiinte ale naturii (ProWeb)” ID 1.3/157/S/141587
  Descarca fisier
 • Rezultat: Anunt selectie experti in cadrul proiectului POSDRU ID 141587: Descarca fisier

Evaluarea cercetării

Cercetarea ştiinţifică şi deschiderea spre cooperarea naţională şi internaţională sunt, aspecte importante ale vieţii academice din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.

ianuarie 8, 2018

Concurs pentru ocuparea funcțiilor de Decan si a functiilor de Director de structură departamentală

octombrie 2, 2017

Calendarul privind desfășurarea și organizarea alegerilor pentru membri în Consiliul Facultății, Consiliul Departamentelor și Director de Departament la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe Tehnice, Medicale și Comportamentale

iulie 11, 2017

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018

I am text block. Click edit button to change this text.